Onze disclaimer – ShopPig.nl

De ShopPig disclaimer

De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
Jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;Door gebruik te maken van shoppig.nl stem je in met deze disclaimer

De website

Informatie op deze website en elk andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan Shoppig.nl. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de website Shoppig.nl te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn. 

ShopPig doet er alles aan om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

ShopPig verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ShopPig is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

ShopPig mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ShopPig is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

ShopPig is niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

ShopPig behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ShopPig de toegang tot de website monitoren.

Jij zal ShopPig, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jou gebruik van de website, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Dagaanbiedingen, Kortingcodes, Actiecodes, Acties, Aanbiedingen en andere actie gerelateerde zaken

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. Het is te allen tijde aan de gebruiker zelf om te controleren of een aanbieding of kortingscode de gewenste korting geeft en of deze wel gebruikt mag worden. Shoppig.nl en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht je een actie tegenkomen die mogelijk niet correct is, neem dan even contact met ons op.

Aankoop van producten en/of diensten

Shoppig.nl verwijst enkel door naar aanbieders van producten en/of diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst geldt de aankoopvoorwaarde van de desbetreffende webwinkel of dienstverlener. Shoppig.nl verkoopt zelf geen producten. Ook hebben wij geen directe samenwerkingen met deze adverteerders. Wij kunnen daarom ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en/of dienst.

Adviezen

Shoppig.nl is niet verantwoordelijk voor de adviezen die verstrekt worden via onze website. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. 

Klachten en vragen

Indien je een klacht of vraag hebt over shoppig.nl, neem dan contact met ons op. Wij doen er alles aan om de klacht en/of vraag zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.