Privacy statement – ShopPig.nl

Privacy algemeen

Shoppig.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Shoppig.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse privacy wet- en regelgeving.

Online communicatie

Shoppig.nl maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en wachtwoord beveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die je stuurt naar Shoppig.nl middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. ShopPig adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site naar Shoppig.nl te sturen. Indien je er voor kiest om berichten naar ShopPig, via de site te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Persoonlijke informatie

Alle persoonsgegevens, die je via deze website verstrekt, zullen worden verwerkt volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op basis van deze wetgeving kun je inzage krijgen in de informatie die ShopPig over je heeft en zo nodig correcties aan laten brengen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling of indien dit wettelijk verplicht is. ShopPig verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen van een profiel op deze website of het verzenden van een e-mail, geef je Shoppig.nl toestemming je persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden. Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

In sommige gevallen zal ShopPig gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals bijvoorbeeld: welke browser type of besturingsprogramma dat je gebruikt, je IP-adres of het domeinnaam waarmee je bij onze website terecht bent gekomen, het meten van bezoekersaantallen, aantal bekeken pagina’s en bijvoorbeeld de gemiddelde bezoekersduur. Dit soort gegevens helpen ShopPig om de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoeker.

Cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt shoppig.nl gebruik van cookies.

Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar je computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf je computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Op de website is het ook mogelijk om  bepaalde pagina's te delen via sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+, Instagram en Pinterest. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Shoppig.nl heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kun je onze cookie pagina raadplegen.

Indien je geen cookies wilt ontvangen, kunt je het hulpbestand van je internetbrowser raadplegen om te kijken hoe je de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van shoppig.nl te kunnen verwerken, behoudt shoppig.nl zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent je automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling deze privacy statement met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.